تجهیزات آماده سازی آشپزخانه

تجهیزات آماده سازی آشپزخانه برای پخت و پز بهتر و افزایش کارایی رستوران، از مهم‌ترین تجهیزات آشپزخانه‌های صنعتی می‌باشند. کاهش نیروی کار انسانی، بهبود کیفیت غذا و اتلاف وقت کمتر از مزایای داشتن تجهیزات آماده سازی کامل می‌باشد.

تجهیزات آماده سازی آشپزخانه

شلف/وایرک

تجهیزات آماده سازی آشپزخانه

میز کار

تجهیزات آماده سازی آشپزخانه

هود صنعتی

تجهیزات آماده سازی آشپزخانه

سینک صنعتی

تجهیزات آماده سازی آشپزخانه

گرم نگه دارنده