آماده‌سازی برنج

بخش آماده سازی پخت برنج برای کترینگ/رستوران ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. شرکت نوژن با هدف کاهش مصرف انرژی، وقت و هزینه برای این بخش تمامی مراحل اعم از پاکسازی، شستشو و خیساندن برنج را با اتوماسیون سازی برای مشتریان خود آسوده کرده است.

Rice quality inspection table

میز بازبینی برنج

دستگاه شستشوی اتوماتیک برنج

دستگاه خیساندن برنج