کباب پز کامبی

بهترین برای پخت انواع کباب وجوجه (سیخ فلزی، سیخ چوبی و بدون سیخ) با کیفیت بالا که دارای سیستم تولید و انتقال حرارت پیشرفته و غیر مستقیم مي باشد که ترکیبی از تابش و گردش هوای گرم (Radiation & Convection) بوده و خروجی با پخت یکسان و یکنواخت مشابه پخت سنتی (زغالی) را حاصل می‌شود.

کباب‌پز کامبی (Combi Boiler)

jooje+paz+thumbnail.webp

جوجه پز کامبی