فرهای بخارپز

فر های بخار یکی ازانواع تجهیزات آشپزخانه است که با استفاده از بخار آب اقدام به پخت مواد غذایی مختلف می نماید. در زمینه تفاوت فر بخار پز با معمولی می توان گفت که فرهای بخار پز از بخار داغ برای پخته شدن غذاها به روشی کاملا سالم استفاده می‌کنند. در فرهای بخار، بخار آب در داخل فر به صورت همرفتی پخش می‌شود که این امر سبب بهتر پخته شدن غذا می‌شود. بخار حاصل از فر بخار پز می تواند به پخت بهتر انواع مواد غذایی خام و غذاهایی ظریف که به راحتی خشک شده یا می سوزند، کمک نماید.

Steam oven with trolley

دمکنی ایستاده ترولی دار(فر بخارپز)

دمکنی ایستاده برنج (فر بخارپز)

دمکنی ایستاده برنج (فر بخارپز)

Continuous combi oven

دمکنی تونلی (کامبی استیمر ریلی)