خط پخت مکانیزه برنج 900*6

در این دستگاه آبکشی و دانه گیری برنج پس از پخت اولیه، به کمک جک های موجود روی دیگ های پخت دو طرف نقاله، بر روی نقاله تخلیه شده و آبکشی برنج توسط نقاله انجام می شود. کارآمدترین طراحی و ساخت نقاله باعث حداکثر مقاومت و طول عمر و همچنین تسهیل شستشو نسبت به توری های بافته شده گردیده است. 
در مرحله بعد برنج پخته شده در حین جابه جایی به طور کامل شستشو و آبکشی می شود. با انتقال برنج از نقاله اول بـه نقـاله دوم آبکشی کامل می گردد. در صورت تهیه پلو های مخلوط، مایه مورد نظر در نقاله دوم به برنج افزوده می شود. در انتهای نقاله دوم برنج دانه گیری شده و در ظروف GN ریخته می شود و سپس به دم کنی منتقل می گردد.

مشخصات

نوع مشخصات مشخصات
حجم تولید (پُرس در وعده) 7500-10000
طول 922cm
عرض 330cm
ارتفاع 142cm
برق ورودی 220V, 8A
مصرف گاز 12m3/H
مصرف بخار (در صورت وجود سیستم بخار) 1200Kg
گنجایش 300Litre
وزن 2900Kg