دستگاه دمکنی ریلی برنج NSTC-10

ابتدا با استفاده از ظروف GN برنج های نیم پز از روی نقاله دستگاه پخت و آبکشی بر روی نقاله تونل پخت منتقل می شوند. قبل از شروع پخت، دمای دستگاه و سرعت نقاله باید مناسب با نوع برنج تنظیم گردد. در ادامه ظروف GN از سه نقطه (zone) حرارتی عبور می کنند. در منطقه اول گرمای خشک وجود دارد که قابل کنترل است. در منطقه دوم حرارت همراه با بخار بوده که حرارت و رطوبت مورد نیاز توسط سیستم کنترل دستگاه به صورت مجزا کنترل می گردد و در نهایت گرمای غیر مستقیم محفظه ی پخت توسط مشعل (گازی یا گازوئیلی) تأمین می شود.
در منطقه ی سوم نیز حرارت همراه بخار می باشد که برنج به صورت پفکی خارج شده و حالت کته پیدا نمی کند. دستگاه های دمکنی ریلی با توجه به حجم پخت و محل نصب در سایز های مختلف تولید و عرضه می گردد.

مشخصات

نوع مشخصات مشخصات
حجم تولید (پُرس در وعده) 6000
طول 980cm
عرض 210cm
ارتفاع 190cm
برق ورودی 220V, 16A
مصرف گاز 10m3/H
مصرف آب 1m3/H
وزن 3500Kg