دستگاه دمکنی ایستاده برنج NST-10

بعد از پخت و آبکشی برنج به کمک خطوط پخت برنج، لازم است جهت دم کشیدن وارد بخار پز شود، بدین منظور برنج های آبکش شده به کمک ظـروف GN جابجا و در طبقات دستگاه چیده می شوند و عمل دم کشیدن پس از بسته شدن درب دستگاه صورت می پذیرد. دستگاه با توجه به نوع طراحی، تـولیـد بخـار نمــوده و پس از گــذشت مــدت زمــانی کمتر از روش های سنتی برنج ها آمـاده طبخ می شوند.

مشخصات

نوع مشخصات مشخصات
حجم تولید (پُرس در وعده) 400
طول 111cm
عرض 71cm
ارتفاع 187cm
مصرف آب 0.1m3/H
مصرف گاز 1.5m3/H
مصرف بخار (در صورت وجود سیستم بخار) 35kg
ظرفیت (تعداد) 10Gn 1/1