دستگاه بازبینی برنج NRC-270

آماده سازی برنج قبل از شستشو بسیار حائز اهمیت است چرا که مواد زاید موجود در برنج می تواند تمام زحمات یک مجموعه پخت را زیر سؤال ببرد. به کمک دستگاه بازبینی برنج شما می توانید بازبینی نهایی برنج را قبل از ورود به دستگاه شستشوی برنـج انجام دهید.

مشخصات

نوع مشخصات مشخصات
حجم تولید (کیلو در ساعت) 350-400
طول 268cm
عرض 82cm
ارتفاع 132cm
برق ورودی 220V, 1A
عرض نقاله 48cm
وزن دستگاه 120Kg