دستگاه خیساندن برنج 450

بعد از شستشوی برنج لازم است برنج ها در آب نمک خیسانده شده و برای پخت اولیه آماده شود، بدین منظور می توان از دستگاه خیساندن برنج استفاده کرد. این دستگاه دارای دو مخزن اصلی بوده که اپراتور می تواند برنج ها را درون ظروف GN در مخازن قرارداده و آب و نمک مناسب وارد مخازن می گردد. پس از گذشت مدت زمان لازم می توان برنج ها را از سیستم خارج کرده و جهت پخت اولیه به درون دیگ های پخت برنج در مجموعه خط برنج منتقل کرد و هـر کدام از ظروف مانند یک پیمانه عمل می کند.

مشخصات

نوع مشخصات مشخصات
حجم تولید (کیلو در وعده) 450-500
طول 245cm
عرض 134cm
ارتفاع 295cm
برق ورودی 220V,4A
وزن دستگاه 300Kg
گنجایش مخزن 2000Litre