دستگاه پخت اتوماتیک جوجه کباب 200

نحـوه ی عملکرد دستگاه بدین صورت است که بعـد از آماده سازی جوجه ها در سیخ های چوبی و قرارگیری آن هـا در ورودی نقاله دستگاه، نقاله با سرعت مشخص شروع بـه حرکت کرده و وارد منطقه پخت می شـود که با استفاده از حرارت مساوی و غیر مستقیم جوجه ها مغز پخت و سطح آن ها گریل می گردد. در این دستگاه از شعله مستقیم استفاده نمی شود و دقیقاً مانند سیستم پخت با ذغال از دو روش انتقال حرارت: -1 تابشی (Radiation) و -2 همرفتی و گردش هوای گرم (Convection) استفاده می شود.

مشخصات

نوع مشخصات مشخصات
حجم تولید (سیخ در ساعت) 700-900
طول 280cm
عرض 140cm
ارتفاع 130cm
برق ورودی 220V, 8A
مصرف گاز 8m3/H
وزن دستگاه 550Kg