پروژه های فست فودی

همشهری

هواپیمایی ماهان

فست فود آفتاب

تورینو

دانشگاه تهران

اَژدر زاپاتا

کاله

مداوا

بهاران گل

اسپیناس

سحر

فست فود دلفین

ناخدا پیتزا

بانک صادرات ایران

دانشگاه بیرجند

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

شرکت پتروشیمی مبین

هتل بزرگ کوهستان بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

هاکوپیان

صنایع سرد سازی ایران

شرکت پتروشیمی جم

نیرو سازه

دانشگاه گیلان

فود کورت پدر خوب

مجتمع پارس لوکس

گروه هتل های پارس

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

سیتی برگر

هایدا

بانک ملت