دنیای امروز دنیای تجارت و تحول های سریع و گسترده به سوی جهانی شدن است و این فرآیند منجر به حضور و رقابت تنگاتنگ ظرفیت های مختلف تجاری شده است. شرکت ماشین های پخت نوژن علاوه بر بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و پیشرفته ترین ماشین آلات در تولیدات دستگاه های خود، امتیاز نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شــرکت هــای صــاحب نــام در ایــن صنعـت مــانند نمــایندگــی انحصــاری شــرکت فــاگــور در ایـران و عــراق، شــرکـت Edenox از شــرکت هــای تــابع فــاگــور، شــرکت Asber و Empero می باشد. همچنین با استفاده از بخش طراحی و مهندسی شرکت Fagor و Empero سعی در ارائه بهترین طرح و شرایط تولید در تجهیزات آشپزخانه های مکانیزه را داشته است.